Sosiaalityöntekijöiden työoloja voidaan parantaa hyödyntämällä sosiaalityön tutkimusta ja ydinosaamista!

Suositeltu

"Jos halutaan, että sosiaalityöntekijät pysyvät hyvinvoivina työssä, voisi lähtökohdaksi ottaa sen, että ihan jo pelkästään työntekijöiden inhimilliset perustarpeet tulisivat työssä täytetyksi. " Maija Mänttäri-van der Kuip, Yliopistonlehtori, Jyväskylän yliopisto Monilla työpaikoilla on varmasti luettu viime viikkoina tarkalla silmällä julkisen alan eläkevakuuttajan, Kevan alkuvuodesta julkaisemaa selvitystä [1], jonka mukaan sosiaalityöntekijät sekä psykologit ovat kivunneet työntekijävajetilaston kärkisijalle. Keskustelu … Jatka lukemista Sosiaalityöntekijöiden työoloja voidaan parantaa hyödyntämällä sosiaalityön tutkimusta ja ydinosaamista!

Tyttötutkimuksella kohti sukupuolisensitiivistä sosiaalityötä

Suositeltu

"Miksi emme tarkastelisi tyttöyttä myös siitä näkökulmasta, miten tyttöihin kohdistuvia normatiivisia odotuksia uudelleen määritellään ja puretaan." Elina Laine, yliopisto-opettaja, Turun yliopisto Monitieteinen tyttötutkimus tutkii lapsuutta, nuoruutta ja ikää sukupuolinäkökulmasta kiinnittäen huomiota tyttöyden rakentumiseen historiallisissa ja sosiaalisissa prosesseissa [1]. Näin analyyttinen katse kohdistuu tyttöjen eroihin, kulttuurisiin tiloihin ja ikävaiheeseen [2]. Väitän tyttötutkimuksen vahvistavan sukupuolisensitiivisen sosiaalityön käytäntöjä … Jatka lukemista Tyttötutkimuksella kohti sukupuolisensitiivistä sosiaalityötä

Suositeltu

Vahvempaa tutkimustietoa sosiaalityön kehittämiseksi: kriittisiä askeleita

Elina Aaltio, tutkija, Socca, väitöskirjatutkija Jyväskylän yliopisto Nanne Isokuortti, väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto   Sosiaali- ja terveyspalvelujen vaikuttavuuden arvioinnissa on viime vuosina siirrytty monin tavoin sanoista konkreettisiin tekoihin [1, 2, 3]. Vaikuttavuuden arviointi on herättänyt yhä enemmän kiinnostusta myös sosiaalityön sisällä, mikä näkyy esimerkiksi valtionavustusta saaneiden yliopistotasoisten sosiaalityön tutkimushankkeiden tutkimuskysymyksissä [4]. Vaikuttavuutta arvioitaessa ollaan kiinnostuneita työskentelyn … Jatka lukemista Vahvempaa tutkimustietoa sosiaalityön kehittämiseksi: kriittisiä askeleita

Lapset ja aikuiset vallankäyttäjinä tutkimustoiminnassa

Suositeltu

Johanna Kiili, Yliopistonlehtori, Jyväskylän yliopisto Lasten osallistuminen on lapsi- ja perhesosiaalityön ydinteema. Aihe on ollut esillä tutkimus- ja kehittämishankkeissa ja ammatillisessa toiminnassa muutamia vuosikymmeniä. Tässä blogikirjoituksessa lähestyn aihetta tutkijan näkökulmasta keskittyen lasten tutkimusosallistumiseen. Olen työskennellyt lasten kanssa erilaisissa tutkimus- ja kehittämishankkeissa vuosituhannen vaihteesta alkaen. Vaikka kokemusta on kertynyt, huomaan edelleen tarvetta pohtia tutkimuksen teon peruskysymyksiä, … Jatka lukemista Lapset ja aikuiset vallankäyttäjinä tutkimustoiminnassa

Lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian yhteisasiakkaita tutkimassa

Suositeltu

"Nuoret jäävät usein vaille tarvitsemaansa hoitoa." Siiri-Liisi Kraav, projektitutkija, Itä-Suomen yliopisto Anniina Kaittila, erikoistutkija, Turun yliopisto Merja Anis, professori, Turun yliopisto Huoli nuorista ja heidän hyvinvoinnistaan on ollut viime vuosina laajasti esillä tiedotusvälineissä. Uutisista välittyy kuva paitsi nuorten mielenterveyden ongelmien lisääntymisestä myös heille saatavilla olevan tuen ja hoidon riittämättömyydestä. Avunsaannin vaikeus on tullut esiin esimerkiksi … Jatka lukemista Lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian yhteisasiakkaita tutkimassa