Kirjoittajan ohjeet

Sosiaalityön tiedeblogissa julkaistaan sosiaalityön tieteenalalla meritoituneiden henkilöiden puheenvuoroja kuusi kertaa vuodessa.

Puheenvuorojen on tarkoitus olla tiedettä popularisoivia tavalla, jossa tieteellistä keskustelua tehdään ymmärrettäväksi laajalle yleisölle, luopumatta puheenvuoron tieteellisestä tasosta. Puheenvuorot voivat olla sosiaalityön empiiriseen tutkimukseen, sen teoreettisiin kysymyksiin tai käytännön ja teorian yhdistämiseen paneutuvia.

Blogissa voidaan esitellä myös tieteenalan kansainvälisesti merkittäviä tutkimuksia tai teoreettisia avauksia. Puheenvuorot voivat olla niin ikään vaikkapa kirja-arvioita tai konferenssiraportteja, joissa sosiaalityötä käsitellään tieteenalalle tunnusomaisten kysymyksenasetteluin.

Kirjoittajaohjeet

1.  Muista, että bloggaaminen oma kirjoittamisen genrensä! Blogikirjoitukset muistuttavat enemmän kolumneja tai pakinoita kuin uutisia, puhumattakaan tieteellisiä artikkeleita.

2. Valitse teema! Pohdi, mikä olisi sosiaalityötieteen saralla erityisen kiinnostava, tärkeä tai ajankohtainen yleistematiikka, oman asiantuntemuksesi alue tai tutkimustulos, jota haluat esitellä.

3. Koosta blogikirjoituksen ”punainen lanka”! Mitkä ovat ainekset, joista kirjoituksesi rakennat? Mikä on kirjoituksen kysymyksenasettelu, miten johdatat lukijan aiheeseen, millä vakuutat lukijan väitteistä ja millaisia johtopäätöksiä esität?

4.Kirjoita selkeästi! Käytä yleiskieltä. Turvaudu tieteen sisäiseen termistöön vain silloin kun se on välttämätöntä. Selitä tieteelliset käsitteet.

5. Kirjoita popularisoivasti! Blogia lukee sosiaalityöstä kiinnostunut laaja yleisö sekä sosiaalialan ammattilaiset. Vältä asianajajaksi ryhtymistä, tarkastele siis ilmiötä monipuolisesti ja esitä kohdeilmiöstäsi oikeudenmukaisia tulkintoja.

6. Pituus! Blogitekstin suositeltava pituus on noin 800 sanaa.

7. Käytä viitteiden merkitsemiseen Chicago-tyyliä.